Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Derneği
Himayesi Altında

Düzenleyen

Önemli Tarihler

Bildirilerin Gönderilmesi İçin Son Tarih

01 Eylül 2018 

Bildirilerin Değerlendirilmesi İçin Son Tarih

10 Eylül 2018