Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Derneği
Himayesi Altında

Düzenleyen
Slider

Sempozyum Tarihi

25-26 Eylül 2018

Sempozyum Yeri

BİLİŞİM VADİSİ

Sempozyum Katılımı

Katılım Ücretsizdir

SEMPOZYUMUN AMACI

Dijital dönüşümünü tamamlamış ya da daha en baştan dijital dünyaya bağlı olacak biçimde kurulup inşa edilmiş “Geleceğin Fabrikası”ndan beklenen; üretimin uçtan uca bağlı ve gerçek-zamanlı haberleşen, makina-sistem-robotlardan oluşan hatlarda, kişisel taleplere de uygun biçimde insan faktöründen bağımsız gerçekleştirilebilmesidir. Bu, aynı hat üzerinde farklı ürünlerin ya da aynı ürünün farklı modellerinin üretilmesini de mümkün kılmalıdır.

Geleceğin fabrikası; yüksek kalitede “özelleştirilmiş ürün” üretebilmelidir.

Geleceğin fabrikasının “IT ve haberleşme altyapısı”, bilgiye anlık olarak her yerden erişilmesini, fabrikadaki üretimin dünyanın herhangi bir noktasından izlenip kontrol ve müdahalesini de mümkün kılmalıdır.

Geleceğin fabrikasında; işletme sanal ortamda simüle edilerek “dijital ikiz”oluşturulur, üretimdeki (olası) darboğazlar daha oluşmadan ortadan kaldırılabilir.

Ayrıca tasarım/simülasyon yazılımlarından da yararlanarak üretimin ek hata giderme ve onarım işlemlerine gerek bırakmadan ‘ilk seferde doğru’ yapılması “geleceğin fabrikasının” vazgeçilmez kriterlerinden birisidir.

Geleceğin fabrikasında; makinalar, cihazlar, üretim hatlarının arasında ve hatta müşteri-tedarikçi-hizmet sağlayıcılar arasında entegrasyon sağlanmış olmalıdır.

Geleceğin fabrikasında en alt katmanda sensörlerden başlayarak; kontrolörler, HMI –endüstriyel PC’ler, motor ve sürücüler, RFID cihazları, robot’lar (cobot ya da otonom),3D printer’lar, oradan üst katmanlara, SCADA, MES ve ERP sistemlerine kadar tüm katmanlar birbiri ile entegredir.

Üretimin ‘sıfır duruş’ ilkesi odağında kesintisiz yapılması geleceğin fabrikasının olmazsa olmazıdır. Bu nedenle üretimden toplanan verilerin buluta aktarılarak bulut ortamında analiz programları ve uzman analizcilerle yorumlanıp anlamlandırılması ve sisteme yapılan geri bildirim ile olası arızaların ve duruşların önüne geçilmesi bu işletmelerin sürdürülebilir üretimini mümkün kılmaktadır.

Akıllı ve bağlantılı makinalar, otonom robotlar ve insanların birlikte çalışacağı geleceğin fabrikasında insan ve veri güvenliği de en üst düzeydedir. Siber güvenlik;mikro düzeyde akıllı ve bağlantılı nesnelerin, makro düzeyde ise fabrikanın sisteminin korunması şeklinde sağlanmıştır.

Artırılmış gerçeklik uygulamaları; geleceğin fabrikalarında iş başı eğitiminin en önemli tekniklerinden birini oluşturmaktadır. Çalışanlar geleceğin fabrikasının gerektirdiği yeni bilgi ve becerileri yine bu akıllı ve bağlantılı üretim ortamının özellikleri sayesinde edinirler.

Geleceğin fabrikasında; ürünlerin ve değer zincirinin daha karmaşık hale gelmesi takım halinde ve çok disiplinli çalışmayı mecbur kılar.

Geleceğin fabrikasını geleneksel olandan ayırt eden başlıca teknolojiler arasında; otonom robotlar (akıllı, bağlantılı ve öğrenen makineler); siber-fiziksel sistemler (simülasyon); dikey, yatay ve uçtan uca sistem entegrasyonları; endüstriyel internet (nesnelerin endüstriyel interneti); bulut bilişim (hizmetlerin interneti); katmanlı – eklemeli üretim (3 boyutlu yazıcılar); büyük veri ve analitikler; siber güvenlik; artırılmış gerçeklik (sanallaştırma) yer almaktadır.

Sempozyumun amacı; bir yandan dünyadaki yeni üretim teknolojilerine ülke sanayicisinin adapte olmasını kolaylaştırmak ve geleceğin fabrikalarına giden yol haritalarını, yeni yatırımları, çözüm sunan doğru partnerlerle birlikte belirlemek, diğer yandan bu teknolojilerin ülkemizde üretilmesine katkı sunmaktır.

ETKİNLİK YERİ

ETKİNLİK AFİŞİ

ETKİNLİK PROGRAMI

KONU BAŞLIKLARI

SAHA VE KONTROL TEKNOLOJİLERİ
 • SENSÖR
 • HMI – ENDÜSTRİYEL PC VE SCADA
 • MOTOR – SÜRÜCÜ
 • KONTROLÖR (PLC, DCS)
 • RFID SİSTEMLERİ
 • EMNİYET TEKNOLOJİLERİ
ROBOTLAR VE YAPAY GÖRME TEKNOLOJİLERİ
 • OTONOM ROBOTLAR, KOLABORATİF ROBOTLAR
 • KAMERALAR, YAZILIM ÇÖZÜMLERİ
ENDÜSTRİYEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ
 • ENDÜSTRİYEL AĞ SİSTEMLERİ, AĞ GEÇİTLERİ
 • AKILLI VE BAĞLANTILI CİHAZLAR
 • PROTOKOLLER
3D PRINTER VE 3D SCANNER
BAKIM TEKNOLOJİLERİ
 • KESTİRİMCİ BAKIM TEKNOLOJİLERİ
 • ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI
BULUT TEKNOLOJİLERİ
 • CLOUD COMPUTING
 • UYGULAMA YAZILIMLARI
 • VERİ MERKEZLERİ, SUNUCULAR
ENDÜSTRİYEL YAZILIMLAR
 • TASARIM YAZILIMLARI
 • SİMÜLASYON YAZILIMLARI
 • VERİ ANALİZ YAZILIMLARI
 • ERP VE MES YAZILIMLARI
SİBER GÜVENLİK
DİJİTAL DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIĞI VE ENTEGRASYON

HABERLER

Sonuç Bulunamadı

İstediğiniz sayfa bulunamadı. Aramanızı daraltmayı deneyin veya mesajın üzerindeki gezintiyi kullanın.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

Destekleyen Kuruluş 1

Destekleyen Kuruluş 2

Destekleyen Kuruluş 3

Destekleyen Kuruluş 4

Destekleyen Kuruluş 5

Destekleyen Kuruluş 6

Destekleyen Kuruluş 7

Destekleyen Kuruluş 8

Destekleyen Kuruluş 9

Sempozyum’a Kayıt Olun!

Aşağıdaki bağlantıyı takip ederek Geleceğin Fabrikaları Forumu’na kayıt sürecinizi hemen başlatabilirsiniz.